Greitas aptarnavimas
Aukšta kokybė
Klientų įvertinimas
4.3
Lankstus atsiskaitymas

Jūsų prekių krepšelis tuščias

Mus rasite

Privatumo politika

Šiame privatumo pranešime mes, UAB „TIMBER CABINS“, pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis Jums lankantis mūsų svetainėje bei naudojantis mūsų paslaugomis.

Pirmą kartą Jums apsilankius mūsų svetainėje prašysime Jus sutikti su slapukų naudojimu šiame pranešime numatytomis sąlygomis.

Mūsų svetainėje nurodyti privatumo kontrolės nustatymai, kurie suteikia Jums galimybę nuspręsti, kaip tvarkysime Jūsų asmens duomenis. Naudodamiesi privatumo nustatymais galite riboti slapukais apie Jus gaunamos informacijos kiekį.

Šiame pranešime rasite atsakymus į šiuos klausimus:

(a) kaip naudojame Jūsų duomenis;

(b) kam ir kada teikiame Jūsų duomenis;

(c) kaip ilgai saugome Jūsų duomenis;

(d) kokia yra mūsų tiesioginės rinkodaros politika;

(e) kokias teises turite, susijusias su Jūsų duomenimis;

(f) kaip naudojame slapukus;

(g) į ką dar turėtumėte atkreipti dėmesį.

1. Kaip naudojame Jūsų duomenis?

1.1. Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją:

(a) duomenų kategorijas, kurias tvarkome;

(b) tuo atveju, jeigu duomenis gauname ne iš Jūsų, informaciją apie tokių duomenų šaltinius;

(c) tikslus, kurių siekdami tvarkome Jūsų duomenis; bei

(d) duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.

1.2. Mes tvarkome informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų svetaine bei mūsų teikiamomis paslaugomis („naudojimosi duomenys“). Naudojimosi duomenys gali apimti Jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie naudojimosi paslaugomis laikotarpius, dažnumą. Šiuos duomenis gauname slapukų ar panašių technologijų pagalba. Šiuos duomenis tvarkome norėdami geriau suprasti Jūsų naudojimąsi svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami stebėti ir tobulinti svetainę bei joje teikiamas paslaugas.

1.3. Mes tvarkome Jūsų prieigos duomenis („prieigos duomenys“). Prieigos duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą ir kitus duomenis, Jūsų pateikiamus registracijos metu. Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Prieigos duomenis tvarkome svetainės administravimo, paslaugų teikimo, svetainės ir teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimo tikslais bei komunikacijai su Jumis. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

1.4. Mes tvarkome informaciją, susijusią su mūsų parduodamomis prekėmis ir Jums teikiamomis paslaugomis („paslaugų teikimo duomenys“). Paslaugų teikimo duomenys gali apimti Jūsų kontaktinius duomenis, Jūsų mokėjimo duomenis bei paslaugų teikimo detales (informacija apie konkretų prekių užsakymą, pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingus dokumentus, susirašinėjimą paslaugų teikimo tikslu ir pan.). Paslaugų teikimo duomenis tvarkome, kad galėtume Jums suteikti paslaugas bei, kad galėtume tinkamai vykdyti paslaugų teikimo apskaitą. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

1.5. Mes tvarkome informaciją, kurią pateikiate mums, pageidaudami gauti mūsų pranešimus bei naujienlaiškius el. paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis („pranešimų duomenys“). Šiuos duomenis tvarkome aktualių informacinių pranešimų bei naujienlaiškių siuntimui. Šiuos duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu. Be to, tuo atveju, jei Jums jau teikėme paslaugas mūsų svetainėje ir tam neprieštaraujate, taip pat pranešimų duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais.

1.6. Mes tvarkome informaciją susijusią su bet kokia Jūsų siųsta komunikacija mums („komunikacijos duomenys“). Komunikacijos duomenys gali apimti tiek patį susirašinėjimo, skambučio turinį, tiek ir metaduomenis, susijusius su tokia komunikacija. Susirašinėjimo atveju, svetainė automatiškai sukuria metaduomenis, susijusius su Jūsų komunikacija, pateikiama svetainėje esančių formų pagalba. Komunikacijos duomenis tvarkome tam, kad susisiektume su Jumis, o taip pat apskaitos tikslais. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą, užtikrinti vienodos ir geros kokybės konsultavimo praktiką, konfliktinių situacijų tarp Jūsų ir mūsų darbuotojų nagrinėjimą.

1.7. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, Jūsų ir kitų asmenų teises.

1.8. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas ar profesionalių konsultacijų tikslais. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai apsaugoti savo veiklą nuo rizikų.

1.9. Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

2. Kam ir kada teikiame Jūsų duomenis?

2.1. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai iš mūsų grupės bendrovių (įskaitant tiek mūsų dukterines bendroves, tiek ir mus kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves) tiek, kiek tai bus būtina tikslams, numatytiems šiame pranešime pasiekti.
2.2. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis mūsų draudikams bei profesionaliems konsultantams tiek, kiek tai bus būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas, gauti profesionalias konsultacijas, ar pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą.
2.3. Finansiniai sandoriai, susiję su paslaugų teikimu svetainėje, gali būti tvarkomi mūsų mokėjimo paslaugų teikėjų. Su mokėjimo paslaugų teikėjais dalijamės Jūsų paslaugų teikimo duomenimis tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina Jūsų mokėjimų vykdymo, pinigų pervedimo ir skundų bei užklausų, susijusių su tokiais mokėjimais ir pinigų pervedimų tvarkymo tikslais.
2.4. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams konkrečių paslaugų teikimo tikslais tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjai, kurjerių tarnybos, serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, el. pašto paslaugų teikėjai). Pasitelkdami subrangovus imamės visų reikiamų priemonių siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
2.5. Šalia konkrečių Jūsų asmens duomenų galimo atskleidimo atvejų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.
2.6. Šioje dalyje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tuo atveju, jeigu perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, mes imsimės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

3. Kaip ilgai saugome jūsų duomenis?

3.1. Jūsų asmens duomenis bet kuriuo tikslu ar tikslais tvarkome ne ilgiau, nei tai yra būtina tam konkrečiam tikslui ar tikslams. Bet kuriuo atveju:
(a) prieigos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio informacijos paskyroje atnaujinimo arba 10 (dešimt) metų nuo paskutinio paslaugų teikimo Jums pabaigos (priklausomai nuo to, kuris įvykis vėlesnis);
(b) paslaugų teikimo duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paslaugų teikimo užbaigimo dienos;
(c) pranešimų duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo sutikimo davimo dienos arba, tuo atveju, jei pranešimai siunčiami esamiems klientams, siekiant išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais, 2 (dvejus) metus nuo atitinkamų paslaugų teikimo pabaigos;
(d) komunikacijos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius nuo komunikacijos pabaigos.
3.2. Tam tikrais atvejais neturime galimybių iš anksto nurodyti konkrečius periodus, kiek saugosime Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui naudojimosi duomenys bus saugomi tiek, kiek jie bus reikalingi konkretiems jų tvarkymo tikslams.
3.3. Nepaisant aukščiau šioje pranešimo dalyje nurodytų terminų, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai toks jų saugojimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomus teisinius įsipareigojimus, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

4. Tiesioginė rinkodara

4.1. Jums sutikus, siųsime rinkodaros pranešimus el. paštu ir (arba) SMS tam, kad informuotume Jus apie mūsų naujienas.
4.2. Taip pat, jeigu Jums jau teikėme paslaugas ir tam neprieštaraujate, taip pat informuosime Jus apie kitus mūsų produktus, kurie galėtų būti Jums aktualūs bei informaciją, susijusią su jais.
4.3. Galite atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu.
4.4. Tai galite padaryti:
(a) paspaudžiant atitinkamą nuorodą bet kuriame gautame rinkodaros pranešime;
(b) susisiekiant su mumis elektroniniu paštu info@meistronamai.lt ir kitais www.meistronamai.lt svetainėje nurodytais kontaktais.
4.5. Atlikus bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų, Jūsų profilį atnaujinsime, kad užtikrintume, jog ateityje mūsų rinkodaros pranešimų nebegautumėte.
4.6. Atkreipiame dėmesį, kad mūsų veiklą sudaro gausybė tarpusavyje susijusių paslaugų, todėl gali prireikti kelių dienų, kol visos sistemos bus atnaujintos, todėl rinkodaros pranešimus galite gauti ir toliau tuo laikotarpiu, kol Jūsų prašymas yra vis dar vykdomas.
4.7. Rinkodaros pranešimų atsisakymas nesustabdys pranešimų, tiesiogiai susijusių su paslaugų Jums teikimu.

5. Jūsų teisės

5.1. Šioje pranešimo dalyje pateikiame Jums apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais. Kadangi kai kurių teisių įgyvendinimas yra komplikuotas, šiame pranešime pateikiame tik pagrindinius jų aspektus. Kviečiame susipažinti su aktualiais teisės aktais bei priežiūros institucijų gairėmis tam, kad turėtumėte pilną informaciją apie šias teises.
5.2. Pagrindinės Jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios:
(a) teisė susipažinti su duomenimis;
(b) teisė reikalauti ištaisyti duomenis (didžiąją dalį su šia teise susijusių veiksmų galite atlikti prisijungę prie paskyros, jeigu ji buvo sukurta);
(c) teisė reikalauti ištrinti duomenis;
(d) teisė apriboti duomenų tvarkymą;
(e) teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;
(f) teisė į duomenų perkeliamumą;
(g) teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
(h) teisė atšaukti sutikimą.
5.3. Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, o, tvarkymo atveju, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, Jūsų prašymu, pateiksime Jums Jūsų asmens duomenų kopiją. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio administracinėms išlaidoms padengti.
5.4. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad netikslūs Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys papildyti.
5.5. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
5.6. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau Jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas Jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime Jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) viešojo intereso tikslais.
5.7. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu remdamiesi konkrečia Jūsų situacija tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
5.8. Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.
5.9. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistiniais tikslais. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra būtini užduočiai, vykdomai dėl viešojo intereso priežasčių.
5.10. Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:
(a) sutikimas; arba
(b) sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį,
turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.
5.11. Tuo atveju, jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT- 10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/lt/.
5.12. Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.
5.13. Šalia konkrečių priemonių, nurodytų šioje pranešimo dalyje ar svetainėje, Jūs taip pat galite pasinaudoti bet kuria iš šioje pranešimo dalyje minimų teisių kreipdamiesi į mus elektroniniu paštu info@meistronamai.lt ir kitais www.meistronamai.lt svetainėje nurodytais kontaktais.

6. Apie slapukus

6.1. Slapukai – mažos apimties tekstiniai failai, veikiantys kaip Jūsų identifikatoriai, kuriuos svetainės serveris siunčia į Jūsų naršyklę ir kurie yra saugomi Jūsų naršyklėje. Kiekvieną kartą naršyklei kreipiantis į svetainės serverį, toks identifikatorius yra siunčiamas atgal į svetainės serverį.
6.2. Įprastai slapukuose nėra jokios informacijos, kuri galėtų identifikuoti vartotoją, tačiau Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome, gali būti siejami su informacija, gauta ir saugoma slapukų pagalba.
6.3. Mes naudojame šiuos slapukus:

Slapukas

Slapuko tipas

Renkami duomenys ir jų rinkimo tikslas

Duomenų surinkimo momentas

Duomenų surinkimo momentas

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Duomenų tvarkymo taisyklės

VISITOR_INFO1_LIVE Funkciniai Youtube slapukas, kuris leidžia nustatyti duomenų pralaidumą ir parenka ar pateikiamas senas, ar naujas Youtube grotuvas. Po funkcinių slapukų patvirtinimo 8 mėnesius Perduodami Google https://policies.google.com/privacy?hl=lt
_ga, _gat, _gid Statistiniai Google slapukai, skirti rinkti statistinius duomenis apie lankytojų srautus, jų veiksmus tnklapyje. Po statistikos slapukų patvirtinimo _gid, _gat: 1 diena
_ga: 2 metai
Perduodami Google https://policies.google.com/privacy?hl=lt
YSC Statistiniai Youtube slapukas, kuris renka informaciją, kokius Youtube video lankytojas peržiūri. Po statistinių slapukų patvirtinimo Iki lankytojo sesijos pabaigos Perduodami Google https://policies.google.com/privacy?hl=lt
IDE, RUL Rinkodaros Google DoubleClick slapukai, skirti stebėti lankytojų elgesį, matuoti reklamos rodiklius bei parinkti individualius reklamos parametrus. Renkami duomenys apie lankytojų elgesį tinklapyje ir reklamos parametrus. Po rinkodaros slapukų patvirtinimo 1 metai Perduodami Google https://policies.google.com/privacy?hl=lt
datr, fr, sb, _fbp Rinkodaros Facebook slapukai, skirti identifikuoti lankytojus, naršykles bei surinkti rinkodaros informaciją siekiant formuoti reklamų rodymo auditoriją. Renkami duomenys apie lankytojų elgesį tinklapyje ir reklamos parametrus. Po rinkodaros slapukų patvirtinimo fr, _fbp: 3 mėnesiai
datr, sb: 2 metai
Perduodami Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies
PHPSESSID Būtinasis www..lt būtinasis slapukas, užtikrinantis tinklapio veikimą, išlaikant aktyvią lankytojo sesiją.   Iki sesijos pabaigos    

7. Kaip galite valdyti slapukus?

7.1. Jūs galite ištrinti visus slapukus saugomus Jūsų kompiuteryje, ir daugelyje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų išsaugomi. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu slapukai yra išjungti, Jūs galite netekti galimybės naudotis daugeliu funkcijų, būtinų tam, kad svetainė veiktų tinkamai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite https://www.allaboutcookies.org/ arba https://www.aboutcookies.org/. Šiose svetainėse Jūs galite rasti išsamią informaciją apie slapukus ir būdus juos išjungti Jūsų naršyklės pagalba bei kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Tam, kad pašalinti slapukus iš savo mobilaus telefono, Jūs turėtumėte rasti atitinkamą informaciją Jūsų telefono naudojimo instrukcijoje.
7.2. Dauguma internetinių naršyklių suteikia teisę naudotojams atsisakyti slapukų arba juos ištrinti. Priemonės tai padaryti gali skirtis, atsižvelgiant į konkrečią naršyklę bei konkrečią jos versiją. Aktualią informaciją apie tai, kaip blokuoti ar ištrinti slapukus, taip pat galite pasiekti pačių naršyklių teikėjų svetainėse, pavyzdžiui Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.
7.3. Slapukų užblokavimas gali turėti neigiamą įtaką daugelio svetainių naudojimui.
7.4. Užblokavę slapukus negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

8. Trečiųjų šalių svetainės

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš partnerių, informacinių šaltinių, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklapiai, į kuriuos patenkate, rinkdamiesi nuorodas šioje svetainėje, turi savo privatumo politikas ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojame susipažinti su šių kitų tinklapių privatumo pranešimais prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.

9. Vaikų asmens duomenys

9.1. Mūsų svetainėje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims, vyresniems nei 18 metų.
9.2. Jaunesnių, nei šioje dalyje nurodytas amžius, asmenų asmens duomenys yra tvarkomi, tik jeigu tai daryti sutikimą duoda vaiko tėvų pareigų turėtojas.
9.3. Jeigu turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmens, kuris yra jaunesnis nei šioje dalyje nurodytas amžius, be vaiko tėvų pareigų turėtojo sutikimo, tokio asmens duomenis ištrinsime iš duomenų bazių.

10. Duomenų atnaujinimas

Prašome informuoti, jei Jūsų asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ar atnaujinti.

Bet kokie šio pranešimo pakeitimai bus skelbiami svetainėje ir, esant esminių pasikeitimų, apie juos Jus informuosime elektroniniu paštu.
Paskelbta – 2022-09-08

 

 

meistronamai.lt
TimberCabins

Timber Cabins puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Privatumo politika