Greitas aptarnavimas
Aukšta kokybė
Klientų įvertinimas
4.3
Lankstus atsiskaitymas

Jūsų prekių krepšelis tuščias

Mus rasite

Garantija

Mediniam namui (toliau – Gaminys) suteikiama penkių metų garantija. Gaminio remontas ar pakeitimas garantiniu laikotarpiu nepratęsia garantinio termino ir nesuteikia naujos garantijos su nauju garantiniu terminu. Garantija elementams, pakeistiems ar suremontuotiems garantiniu laikotarpiu, kai pakeitimas ar remontas laikomas pagrindinio daikto trūkumų šalinimu, baigiasi tuo pačiu metu, kaip ir Gaminio garantija. Jeigu imperatyvios teisės normos numato kitokias garantijos sąlygas, taikomos imperatyvios teisės normos.


1. Bendrosios garantijos sąlygos


1.1. Gaminys turi būti įsigytas iš gamintojo arba gamintojo įgalioto platintojo (toliau – Pardavėjas), o galutinis Gaminio naudotojas (toliau – Pirkėjas) iki garantinio įvykio turi būti įgijęs nuosavybės teisę į Gaminį.
1.2. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad Gaminys būtų naudojamas pagal paskirtį ir būtų tinkamas statyti ir eksploatuoti numatytoje vietoje.
1.3. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų Pardavėjo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo Pirkėjui dienos (kai statyba vyko rangos būdu) arba nuo statybos užbaigimo dienos (kai statyba vyko ūkio arba mišriu būdu). Kai Gaminio montavimą ir kitus darbus atlieka ne Pardavėjo meistrai, tokiu atveju garantija pradeda galioti nuo Gaminio pristatymo Pirkėjui momento arba krovinio vežimo sutartį patvirtinančio dokumento (važtaraščio) pasirašymo momento, arba Gaminio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento.
1.4. Garantija galioja tik tuo atveju, jei Pirkėjui montuojant Gaminį buvo griežtai laikomasi montavimo instrukcijų. Apie visus Gaminio projekto pakeitimus, kurie atliekami po Gaminio priėmimo-perdavimo momento, iš anksto turi būti informuojamas Pardavėjas.
1.5. Garantiniu įvykiu laikomas galimas Gaminio konstrukcijos defektas arba defektas ir (arba) trūkstamas elementas, kurio taikymo sritis nepatenka į šios Gaminio garantijos 2 punktą.
1.6. Pirkėjas Pardavėjui turi pranešti apie prekės kokybės reikalavimų neatitiktį nedelsiant, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos.
1.7. Pirkėjas, Pardavėjui pateikdamas pretenziją dėl garantinio įvykio, kartu su ja turi pateikti vieną ar kelias nuotraukas, kuriose matytųsi Gaminio trūkumas, Gaminio trūkumo aprašymą, Gaminio projekto pavadinimą ir Gaminio UID (unikalaus indetifikatoriaus) suteiktą serijos numerį (numeris nurodytas montavimo instrukcijoje bei kituose Gaminio dokumentuose). 
1.8. Pardavėjo atsakomybės apimtis garantiniu laikotarpiu apsiriboja tik Gaminio elementu su defektu, kuris turi būti pašalintas Gaminio garantijoje numatytomis sąlygomis. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria dėl kuo skubesnio Gaminio defekto pašalinimo. 
1.9. Pardavėjas neatsako už bet kokią atsitiktinę ar netiesioginę žalą, kilusią ne dėl Pardavėjo kaltės. Kilus abejonių, Pardavėjas pasilieka teisę incidentą nagrinėti ilgiau nei 14 dienų ir savo nuožiūra pasitelkti ekspertus, kad būtų nustatyta, ar Gaminys buvo sumontuotas pagal pateiktą montavimo instrukciją ir ar egzistuoja aplinkybės, numatytos šios Gaminio garantijos 2 punkte, dėl kurių netaikoma garantija, ir apie tai nedelsiant informuoja Pirkėją.
1.10. Pakeisti Gaminio elementai tampa Pardavėjo nuosavybe.


2. Garantijos netaikymas


Ši garantija netaikoma:
2.1. Žalai, atsiradusiai dėl netinkamo Gaminio laikymo po to, kai Gaminys buvo perduotas Pirkėjui (veikiamas oro sąlygų, liečiantis su žeme ar šildomose patalpose), ir (arba) žalai, atsiradusiai transportuojant ir montuojant Gaminį. Transportavimo metu atsiradusi žala (jei Gaminys buvo pristatytas Pirkėjo gyvenamosios vietos ar kitu adresu), kurią galima nustatyti prieš priimant prekes (t. y. prieš iškraunant iš transporto priemonės), fiksuojama padarant vieną ar daugiau nuotraukų, kurios perduodamos Pardavėjui.
2.2. Nedideliems Gaminio elementų transportavimo pažeidimams, kurie neturi įtakos šių elementų funkcionalumui, jeigu gali būti atkurta tinkama vizualinė išvaizda (pvz., suklijavus nulūžusį medienos kampą).
2.3. Gaminio montavimo metu padarytoms klaidoms, kai montavimo darbus atlieka Pirkėjas, jei:
2.3.1.    montuojant Gaminį buvo nepaisoma montavimo instrukcijų;
2.3.2.    montuojant Gaminį nebuvo atsižvelgta į oro sąlygas (stiprus vėjas, sniegas, ledas ar lietus), galinčias pakenkti Gaminiui;
2.3.3.    atstumas tarp Gaminio pamatų viršutinio krašto ar pirmojo sienos elemento yra mažesnis nei 40 mm;
2.3.4.    Gaminio apatinės sienos eilės išorinis kraštas įrengtas ne 5 mm už pamatų išorinio krašto;
2.3.5.    Gaminio apatinis karkasas nėra lygus ir (ar) kvadratinis;
2.3.6.    tarp Gaminio pamatų ir konstrukcijos neįrengtas drėgmei atsparus barjeras;
2.3.7.    per 14 dienų po sumontavimo visas Gaminys, įskaitant duris ir langus, kurie  vadovaujantis produkto saugojimo ir naudojimo instrukcija turi būti apdirbti medienos apsaugos priemone iš abiejų pusių (kad nepakeistų spalvos, nesusilenktų ir neišsiplėstų, nepelytų bei nepūtų), nebuvo padengtas medienos apsaugos priemone. Renkantis medienos apsaugos priemones, reikėtų pasikonsultuoti su ekspertu ir (ar) dažų pardavėju-konsultantu. Pabrėžtina, kad impregnantas nėra pakankama medienos apsaugos priemonė;
2.3.8.    siekiant užtikrinti gaminio ilgaamžiškumą, jis nebuvo pakankamai apsaugotas nuo oro sąlygų, pavyzdžiui, stogo dangos juostomis ir tvirtinimo juostomis, inkarais, audros balkiais ar kitomis priemonėmis, net jei išvardyti priedai neįtraukti į medinio namo komplektą;
2.3.9.    pašaliniai objektai buvo tvirtai pritvirtinti prie Gaminio sienos, o tai neleidžia Gaminiui normaliai džiūti, susitraukti, nusėsti ar išsiplėsti, vadovaujantis produkto saugojimo ir naudojimo instrukcija;
2.3.10.    montuojant stogo lentas nebuvo numatyta 1-2 mm ploto plėtimosi tarpas;
2.3.11.    montuojant Gaminį neuždėta apatinė stogo dangos medžiaga (jei ji yra medinio namo komplekte).
2.4. Pirkėjo inicijuotiems Gaminio pakeitimams, kurie gali turėti įtakos tiek daliniam, tiek visiškam Gaminio surinkimui ir eksploatavimui.
2.5. Medienai, kaip natūraliai medžiagai:
2.5.1.    medienos išsiplėtimui, susitraukimui (5 % nuo pločio ir storio), spalvos skirtumams bei elementų sukimuisi ir lenkimuisi, iš kurių nė vienas netrukdo Gaminio įrengimui ir naudojimui;
2.5.2.    šakoms Gaminio elementuose, kurios nekenkia jo stabilumui;
2.5.3.    neobliuotoms Gaminio vietoms, įtrūkimams, kitiems smulkiems pažeidimams, jei sumontavus šie defektai pasislėptų po galutine apdaila (pvz., sukant lentas, uždėjus stogo dangą);
2.5.4.    sveikoms šakoms ir juodoms neiškritusioms šakoms – jos galimos Gaminio konstrukcijos elementuose;
2.5.5.    medienoje (dėl džiūvimo) susidariusiems nedideliems įtrūkimams ar įtrūkimams, kurie neprasiskverbė kiaurai elementų ir netrukdo Gaminio konstrukcijos stabilumui;
2.5.6.    sakų kišenėms Gaminio elementuose;
2.5.7.    mediniams elementams sujungtiems dygiais.
2.6. Pažeidimams, susijusiems su įprastu Gaminio nusidėvėjimu (pvz., grindų lentų ar durų slenksčio nusidėvėjimo požymiai).
2.7. Stiklo elementams, stiklo paketams, Pirkėjo mechaniškai pažeistiems, sudaužytiems, termiškai arba dėl slėgio skirtumo pažeistiems.
2.8. Įprastiems fizikiniams reiškiniams (pvz., drėgmės kondensacijai dėl didesnio vidaus ir išorės temperatūrų skirtumo ir per didelės drėgmės. Tai dažniausiai paveikia Gaminio langus arba kampus (gali atsirasti dėmių arba pelėsio). To galima išvengti tik naudojant šildymo ir vėdinimo sistemas).
2.9. Žalai, susijusiai su nenumatytais veiksniais (pvz., vandalizmu, potvyniu, audra ar tornadu).
2.10. Gaminio elementams, sumontuotiems Gaminiui netinkamoje aplinkoje (per didelė drėgmė, temperatūrų skirtumai ir pan.). Pavyzdžiui, medinės durys nėra skirtos drėgnoms patalpoms (pvz., vonios kambariams ar pirtims). Naudojant jas drėgnoje aplinkoje, jos gali pernelyg išlinkti arba išsiplėsti, o tai gali pakenkti jų funkcionalumui.
2.11. Žalai, atsiradusiai dėl neatsargumo naudojant Gaminį (pvz., įėjimo durys, kurias vėjas ar audra gali atverti ir trinktelėti į Gaminio sieną. Dėl to gali sulūžti vyriai arba medienoje atsirasti įtrūkimų. Kad to išvengti, Pardavėjas rekomenduoja naudoti skląsčius arba atramas (į komplektą neįeina)). 
2.12. Traukiantis medienai atsivėrusiems nedažytiems medienos tarpams.


3. Pirkėjas netenka teisės į garantiją šiais atvejais


3.1. Elementai su trūkumais jau buvo sumontuoti arba nudažyti, nors Gaminio detalės(-ių) trūkumą buvo galima pastebėti prieš montavimo darbus. 
3.2. Pirkėjas pateikia Pardavėjui neteisingus arba nepakankamus duomenis apie Gaminį ar garantinį įvykį, arba nepateikia Gaminio pirkimą patvirtinančių dokumentų.

meistronamai.lt
TimberCabins

Timber Cabins puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Privatumo politika